Zde se dozvíte například kdy máme dovolenou atd.

Tyto webové stránky jsou pouze provizorní. Na definitivní verzi se ještě pracuje.


Společnost byla založena v roce 2016, ale plynule navazuje na dlouholeté působení ordinace MUDr. Aleny Barešové. Společnost se zabývá záchovnou a protetickou stomatologií. Ostatní obory stomatologie zajišťují naši kolegové, kam dle potřeby delegujeme.


U nových pacientů vyžadujeme absolvování dentální hygieny z důvodu zastavení případně alespoň zpomalení destrukce chrupu.